Project omschrijving

PHK18 #13: paint me a city

OVER

PHK18 #13: paint me a city

Sunday, January 21, 3-6 pm

Participating artists

Mariëlle Buitendijk / Mark Kramer / Sander Reijgers / Clary Stolte /

Thomas Trum / Jop Vissers Vorstenbosch

PHK18 #13: paint me a city

Een tentoonstelling naar een voorstel van Sander Reijgers en Mark Kramer in samenwerking met PHK18.
Stedelijke architectuur is onderhevig aan veranderingen door de mens en de natuurlijke elementen. Graffiti, vandalisme, neerslag, temperatuur etc. zorgen voor hun uiterlijke veranderingen. De ‘architectonische huiden’ veranderen in de tijd. Deze verouderen, slijten, barsten, scheuren, afblakeren, schrompelen, verweren, uitdrogen, verbleken, rotten, dat zijn allemaal processen die gepaard gaan met een zekere schoonheid. De poëzie van verval.
PHK18 #13: paint me a city, toont werk van kunstenaars die deze invloeden spiegelen of intensiveren.
 
Mark Kramer en Sander Reijgers zijn beiden geïnteresseerd in de huid van een werk of specifieker in de letterlijke ‘gelaagdheid’, de lagen van een werk. Sander door materie toe te voegen en Mark door materie weg te nemen. Door deze handelingen gedurende een bepaalde tijd te verrichten ontstaan er structuren. Uitgangspunt van deze tentoonstelling is dat we met autonoom werk, zowel ruimtelijk als 2 dimensionaal de ‘architectonische huiden’  van de stad willen onderzoeken om daarmee de processen en/of de structuren te ontdekken en te articuleren. In het bijzonder de ‘huiden’ van de stad Rotterdam. 

KUNSTENAARS