Project omschrijving

PHK18 #10: BABETTE KLEIJN / KAMIEL VERSCHUREN / ROGIER ARENTS

OVER

PHK18 #10: Babette Kleijn / Kamiel Verschuren / Rogier Arents

5 februari t/m 21 april 2017

Ontwerper en kunstenaar Rogier Arents is gefascineerd door wetenschap, de overdracht van kennis en de betekenis van het beeld in wetenschappelijke disciplines. In zijn artistieke werk concentreert Arents zich op de fysieke praktijk van het maken en zoekt naar het een evenwicht tussen de mens en de techniek. Arents maakt gebruik van een moderne, abstracte vormentaal en kleurenpalet die symbool staan voor het rationele, het digitale en het wetenschappelijke gedachtengoed. Hij combineert traditionele en hedendaagse media om beelden te creëren met een materiële, tactiele expressie waardoor er een dualiteit ontstaat tussen ratio en emotie.
In een theoretisch- en experimenteel onderzoek naar de expressie van de lijn kwam Arents in aanraking met de eeuwenoude methode ‘chalk line’ om rechte lijnen te tekenen. Arents vangt de esthetiek van deze techniek in een krachtig beeld op een monumentale schaal.

Tijdens de opening van de expositie in PHK18 heeft Arents in een performance het werk ‘Chalk Line’ tot stand gebracht.

De betrokkenheid bij Rotterdam (de samenleving) komt voort uit de maatschappelijke positie die Kamiel Verschuren zichzelf toekent aan zijn kunstenaarschap en kunst. Andersom betekent dit dat hij in de positie van kunstenaar en binnen het platform van de beeldende kunst, de mogelijkheid heeft gevonden om maatschappelijk betrokken te zijn. Het is voor hem van belang om dáár actief te zijn waar de maatschappij en het collectieve bestaan vorm krijgen, en daarin de rol van zijn kunstenaarschap en de kunst te ondervragen, te onderzoeken en zo ver mogelijk op te rekken.

*SemanticStructures
Software programma – Kamiel Verschuren© met Bo Andrea/Marcel Langenberg, 1998-2007
Het softwareprogramma SemanticStructures dient als denkmachine en instrument om de dimensies van de semantische samenhang binnen de taal en het denken te onderzoeken; woorden worden door de andere woorden van een betekenis voorzien. Deze referentiële structuur is voor te stellen als een hermetisch ruimtelijke boomvertakking zonder begin of eindpunt, één die zich continu en gelijktijdig ontwikkelt in alle richtingen. Elke afbeelding is daardoor een bevroren moment, een doorsnede van een vierdimensionale structuur die eindeloos is en slechts deels kan worden gedacht.

De tekeningen en muurconstructies van Babette Kleijn zijn op te vatten als zo genaamde ʻscherpte-oefeningenʼ. Kleijn focust op een innerlijke wereld, die zij met behulp van een aantal geometrische figuren en vormen probeert te ordenen. Elk van deze vormen staat volgens Kleijn model voor een mentale toestand. Daarmee is haar werk te lezen als een mentale plattegrond, waarmee we in haar persoonlijke universum moeten zien te navigeren. Tijdens de tentoonstelling bij PHK18 toont Kleijn het resultaat van de samenwerking tussen loodlijnen, rollende kogels, paden en runevorming.

KUNSTENAARS