Project omschrijving

MARJAN TEEUWEN

OVER

Marjan Teeuwen, Born March 2nd 1953, Lives and works in Amsterdam

Academy of Fine Arts, Tilburg, 1982-1984

Academy of Fine Arts and Design St. Joost, Breda, 1984-1988

Ludo van Halem, conservator twintigste-eeuwse kunst van het Rijksmuseum Amsterdam, tijdens zijn openingswoord in Verwoest Huis op Noord (2013-2014):

De architectonische installaties van Marjan Teeuwen bezitten een complexe schoonheid, die ontstaat doordat een meesterhand de brute en verwoestende kracht van de slopershamer volledig weet te beheersen. Het is die meesterhand die de verwoesting in z’n tegendeel laat spreken en de rauwe schoonheid van het puin blootlegt. In een monumentale constructie worden de ontzagwekkende krachten van het bouwen blootgelegd. Vloeren staan scheef en dreigen geheel weg te glijden in een adembenemende afgrond, wanden zijn geheel of gedeeltelijk weggeslagen, vallen loodrecht naar beneden of zijn in een kruis neergezet. Alles staat op scherp in een orgie van puin. Na de eerste indruk van chaos openbaart zich een formele schoonheid – noem het abstractie – die tot stand komt door een diepgaande ingreep in de realiteit. Brokken puin en bergen afval, al dan niet in bepaalde vormen gestapeld, transformeren het aangetaste gebouw tot een monumentaal stilleven. De verwoesting is in deze constructies tijdelijk tot stilstand gekomen en wijzen de kijker nadrukkelijk op het inherente falen van alles wat menselijk is. Ook de architectonische installaties van Marjan Teeuwen zullen, tijdelijk als ze zijn, net als wij zelf weer tot stof vergaan. In die zin zijn ze inderdaad op te vatten als de stillevens, die ons als vanitas het ‘gedenk te sterven’ voorhouden, maar tegelijk ook de omkering ervan: een ode aan de kracht van de constructie.

EXPOSITIES