Project omschrijving

ANULI CROON

OVER

Anuli Croon (Leeuwarden, 1964) is a visual artist who lives and works in Rotterdam since 1990. She graduated in 1989 from the Royal Academy of Art and Design ’s-Hertogenbosch.

De schilderijen van Anuli Croon laten constructies zien die ofwel personages ofwel interieurs als een identiteit neerzetten.

De figuren en de interieurstukken zijn opgebouwd als een patchwork die visuele elementen vanuit zeer verschillende oorsprong en invalshoeken bijeenbrengt. De schilderijen worden daarmee heldere en autonome constructies die open staan voor meerdere interpretaties.

De afgebeelde personen en de interieurstukken zijn ook niet meer dan reeksen elementen, die voor de kijker als ankerpunten met betekenis fungeren. Deze elementen zijn decoratief en verwijzen naar lichaamsvormen, zoals neuzen en handen, of textielpatronen van kleding of meubilairstoffering, die als uitrusting van iemand kunnen worden gezien.

Toch is de keuze voor de uitrusting onduidelijk en in tegenspraak met de andere onderdelen en standpunten die genomen worden binnen het schilderij. Wie is de drager? Wie woont daar? Waar zijn we eigenlijk? Is het prikkelend, behelst het aan comfort of sust het juist zijn huurders?

Zo worden de schilderijen subversief, omdat de decoratie niet alleen verleidt, maar de kijker ook confronteert met zijn onophoudelijk verschuivende visies van het zich ‘thuis’ voelen.

De elementen in de architectonische schilderijen worden georganiseerd in een ruimte die qua vorm met de stemmingen en de behoeften van de kijker mee verandert. De kijkers kunnen dwalen door de diverse geschilderde lagen, of via de raakvlakken waar de lagen convergeren. Er is geen centraal middelpunt in de schilderijen te vinden, alles lijkt even belangrijk. Het zijn ongrijpbare puzzels die zich onmogelijk laten navertellen of zich op een sluitende manier laten verklaren. Waar de zaken zich poëtisch afspelen in een zwart niets.

Dirk Snelders

Anuli Croon

EXPOSITIES